Individuální konzultace:

 • Průběh a intenzita docházení se odvíjí od společné dohody s klientem, bližší podrobnosti jsou předmětem ústní domluvy
 • Sezení je v časovém rozsahu 45-50minut
 • Cena za jedno sezení: 700,- Kč

 

Párové konzultace:

    Párovou terapii mohou vyhledat manželé, partneři, kteří mají pocit, že jim společný život znepříjemňují problémy rozličného ražení, ale jejich styly řešení se zatím neosvědčily. V párových/manželských konzultacích je cílem o problémech nejen hovořit, ale hlavně jim porozumět a díky tomu nalézt s Vaší spoluprací případná řešení.

    Vaše problémy se mohou týkat například těchto oblastí:

 • časté hádky (ať už specifické nebo nespecifické)
 • neshody ve výchově dětí
 • nevěra
 • problémy v sexuálním životě
 • nejasnosti ve vztazích v širší rodině, mezi přáteli a pod.

    Máte-li s partnerem/partnerkou zájem párové konzultace absolvovat, je vhodné toto při objednávání zmínit, a to z důvodu drobných odlišností mezi párovými a individálními konzultacemi právě při objednávání .

    Párová terapie se pochopitelně vztahuje na problematiku jak heterosexuálních, tak homosexuálních párů.


 • Párová konzultace trvá 45-50 minut
 • Je vhodné předem počítat s několika sezeními, konkrétní průběh a intenzita docházení se odvíjí dle další společné dohody
 • Cena za jedno sezení: 700,- Kč