VZDĚLÁNÍ:

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterský obor Psychologie-jednooborová
 • Atestační zkouška: specializace Klinická psychologie
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Klinická psychologie 
 • Vzdělání a vzdělávání v oboru psychoanalytická psychoterapie:

                                - analyzand, individuální terapie v rozsahu 400hodin

                                - absolvent teoretických bloků I. a II.

                                - účastník odborně vedených pravidelných individuálních supervizních konzultací

                                - účastník a organizátor intervizní skupiny v rámci ČSPAP

 • Prohlubování vzdělávání začleněním do Systému Celoživotního Vzdělávání pro Psychology, jehož podmínky stanovuje a řídí Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

ODBORNÁ PRAXE:

 • Psychiatrická léčebna Bohnice Praha
 • Centrum krizové péče RIAPS Praha
 • Psychiatrická léčebna Dobřany
 • spolupráce se spol. Testcentrum Praha

 

 

ČLENSTVÍ:

 • Asociace klinických psychologů (AKPČR)
 • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), Praha, Břehová 3

 

Kvalifikace psychoanalytických psychoterapeutů

    Psychoanalytičtí psychoterapeuti si jsou vědomi značné odpovědnosti vůči svým klientům a své profesi. Výcvik vedoucí k povolání psychoanalytického psychoterapeuta je poměrně dlouhý a náročný. V České republice tento výcvik zajišťuje pouze Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), jejíž výcvikové instituty jsou akreditované Ministerstvem zdravotnictví též pro práci terapeutů ve zdravotnických zařízeních. ČSPAP je pevnou součástí mezinárodní zastřešující organizace European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, která sdružuje psychoanalytické psychoterapeuty a jejich národní organizace téměř všech evropských a některých mimoevropských zemí.