Cena terapeutického sezení v rozsahu 45min je 1000 Kč

č.ú.: 2900213537/2010