VZDĚLÁNÍ:

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterský obor Psychologie-jednooborová
 • Atestační zkouška: specializace Klinická psychologie
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Klinická psychologie 
 • Vzdělání a vzdělávání v oboru psychoanalytická psychoterapie:
 • Celoživotní Vzdělávání pro Psychology, jehož podmínky stanovuje a řídí Ministerstvo zdravotnictví ČR

ODBORNÁ PRAXE:

 • Soukromá terapeutická praxe
 • Psychiatrická léčebna Bohnice Praha
 • Centrum krizové péče RIAPS Praha
 • Psychiatrická léčebna Dobřany
 • spolupráce se spol. Testcentrum Praha

ČLENSTVÍ:

 • Asociace klinických psychologů (AKPČR)
 • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), Praha